Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) | Poolse nationale bevoegde autoriteit.