Poważne zdarzenie niepożądane (ang. Serious Adverse Event, SAE)