Wynalezienie leku/metody leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne’a przez organizację Duchenne Parent Project we współpracy z Uniwersytetem w Lejdzie i firmą Prosensa (partner z branży biotechnologicznej) — GSK.